Všetci členovia publika spomínajú na láskavosť tímu Epoch Times a New Tang Dynasty Television.